Keltainen kirkas paketti

Keltainen kirkas paketti, keskivaikea taso

Kirkkaankeltainen paketti sisältää yli 20 erilaista peliä tai leikkiä, jotka on tarkoitettu tarkan kuuntelun harjaannuttamiseen (keskivaikea taso). Tehtävät on tarkoitettu lapsille, joilla on vaikeuksia kuunteluun keskittymisessä, kuuloerottelussa, puheen ymmärtämisessä tai kuulomuistissa.

Tehtävät on ryhmitelty kuuteen osa-alueeseen:
1. Tarkkaavainen kuuntelu
2. Virheiden huomaaminen puheesta
3. Höpösanojen toisto
4. Puheen ymmärtäminen
5. Sanasarjan muistaminen
6. Tarinan muistaminen

KIRKKAANKELTAISEN PAKETIN PELIEN SISÄLLÖT

Ensimmäisen ryhmän pelien avulla harjoitellaan tarkkaavaista kuuntelua. Mato Mainion lautapelissä pelaajan pitää reagoida tiettyyn sanaan sanasarjassa. Orava Oppivaisen lautapelissä kuunnellaan satuja ja reagoidaan tiettyihin sanoihin kertomuksessa.

Toisessa ryhmässä on useita pelejä, joissa kiinnitetään huomiota puheessa esiintyviin pieniin virheisiin. Kasperi Kassisen kuvalotossa sekä Kimmo Kiipeilijän värinoppapelissä pieni virhe muuttaa sanan merkityksen aivan toiseksi, esimerkiksi: ”Kalat munivat munia.” tai ”Kana ui akvaariossa.” Tällaisten virheiden huomaaminen huvittaa lapsia ja kannustaa siksi kuuntelemaan tarkasti eikä harjoitus tunnu lainkaan tylsältä.

Lautapelissä puolestaan kuunnellaan sellaisia ääntämisvirheitä, joita monet lapset saattavat tehdä omassa puheessaan – oravasta tulee ovara, laatikosta laakitto tai äänne vaihtuu toiseksi, jolloin possusta tulee pottu. Tässä pelissä voidaan haluttaessa suosia nimenomaan sellaisia virhetyyppejä, joita pelin osallistujat itse tekevät omassa puheessaan.

Onkimisleikki sisältää tehtäviä, jotka osoittavat lapsen kykyä tunnistaa virheitä omasta puheestaan.

Kolmannessa ryhmässä on hauskoja pelejä, joissa toistetaan höpösanoja. Näissä peleissä tulee siis harjaannutettua aivan huomaamatta kuuloerottelun, äännesarjojen käsittelyn, ääntämisen ja kuulomuistin taitoja. Hupaisat sanat viihdyttävät lapsia eikä harjoittelu tunnu lainkaan työltä! Samaa asiaa voidaan harjoitella kolmen eri tyyppisen pelin avulla – Okke Oksipaksin muistipelin, Aike Akunkin korttipelin ja Rispe Roppeuksen lautapelin avulla. Näissä, kuten monissa muissakin peleissä, vaikeustasoa voidaan hieman säädellä pelaajien taitojen mukaan.

Neljännen ryhmän pelit sisältävät puheen ymmärtämisen harjoituksia. Leipuri Lehikoisen leikissä pitää olla tarkkana ja miettiä voiko lause olla totta vai ei. Lauseet vaihtuvat eri pelikerroilla, joten tätä peliä ei voi oppia ulkoa. Petteri Pellen lautapelissä liikutaan tai toimitaan muuten sanallisen ohjeen mukaan. Muissa peleissä tulee ymmärtää moniosaisia tai vaikeita käsitteitä sisältäviä lauseita.

Viidennen ja kuudennen ryhmän peleissä harjaannutetaan kuulomuistia hauskalla tavalla, jolloin harjoittelu on mieluisaa. Viides ryhmä sisältää useita pelejä sanasarjan muistamista varten ja kuudennessa ryhmässä pyritään muistamaan kokonaisia tarinoita tai loruja.

Matkalippu maailmalle –lautapelissä voi päästä lentämään pitkiä matkoja pelilaudalla ja jännitys säilyy pelin loppuun asti. Välillä tehdään muistitehtäviä, joista palkkiona voi olla lentolippu maailman ääriin tai vaikkapa joulupukin luo Korvatunturille. Kävin eläintarhassa –leikissä yritetään muistaa yhä pitenevää sanasarjaa. Myös muissa peleissä ideana on se, että harjoitus tulee tehtyä mukavan pelin lomassa eivätkä muistitehtävät silloin tunnu tylsiltä.

Kuudennen ryhmän peleissä kerrotaan vaihtuvia tarinoita tai loruja ja pyritään muistamaan niitä mahdollisimman tarkasti. Robert Rosvon seikkailuissa kuvia voidaan haluttaessa käyttää muistin tukena.

SISÄLLYSLUETTELO

 

1. TARKKAAVAINEN KUUNTELU
1.1. Mato Mainion lautapeli
1.2. Orava Oppivaisen lautapeli

2. VIRHEIDEN HUOMAAMINEN PUHEESTA
2.1. Kasperi Kassisen kuvalotto
2.2. Kimmo Kiipelijän värinoppapeli
2.3. Antin avaruusmatka –lautapeli
2.4. Oskarin onkimiskilpailu

3. HÖPÖSANOJEN TOISTO
3.1. Okke Oksipaksin muistipeli
3.2. Aike Akunkin korttipeli
3.3. Rispe Roppeuksen lautapeli

4. PUHEEN YMMÄRTÄMINEN
4.1. Leipuri Lehtosen leikki
4.2. Petteri Pellen lautapeli
4.3. Lassilan lasten kuvalotto
4.4. Uula Urheilijan korttipeli
4.5. Oilin onkimiskilpailu

5. SANASARJAN MUISTAMINEN
5.1. Kävin eläintarhassa -leikki
5.2. Tiia Tiikerin lottopeli
5.3. Jyrki Jääkiekkoilijan lautapeli
5.4. Matkalippu maailmalle –lautapeli

6. TARINAN MUISTAMINEN
6.1. Pirkko Pirteän retkellä
6.2. Juuson juhlat
6.3. Robert Rosvon seikkailut
6.4. Julle Jääkarhun mäenlaskukisa -lautapeli