Lila kirkas paketti

Kielellinen tietoisuus, keskivaikea taso

Kirkkaanlila paketti sisältää yli 20 erilaista peliä, jotka on tarkoitettu kielellisen tietoisuuden harjoitteluun (keskivaikea taso).  Nämä pelit on suunniteltu lähinnä niille lapsille, jotka tarvitsevat tukea lukemisen ja kirjoittamisen perusvalmiuksien harjoitteluun tai lapsille, joilla on lukivaikeuksia.

Tehtävät on ryhmitelty kahdeksaan osa-alueeseen:
1.  Sanojen pituudet
2.  Yhdyssanat
3.  Tavujen kuuntelu
4.  Tavun poistaminen
5.  Riimittely
6.  Äänteiden yhdistäminen
7.  Äänteen tunnistaminen
8.  Alkuäänteen nimeäminen

KIRKKAANLILAN PAKETIN PELIEN SISÄLLÖT

Ensimmäisen ryhmän peleissä on tarkoituksena kuunnella sanojen pituuksia – onko sana pitkä vai lyhyt. Tähän ryhmään kuuluvat Henriikan hevoset -onkimiskilpailu ja Väinön värinoppapeli.

Toisessa ryhmässä on kaksi peliä, joiden avulla opetellaan muodostamaan yhdyssanoja kolmesta sanasta. Merirosvo Metkun noppapeliin liittyy tehtäväkortteja, oikean vastauksen voi tarkistaa korttien takaa. Yhdyssanojen muodostamista voi harjoitella myös Kai Kampelan onkimiskilpailun avulla.

Kolmannessa ryhmässä on useita pelejä, joissa kuunnellaan tavuja sanoissa. Elli Eläinystävän kuvalotossa tulee tavuttaa pitkiä sanoja. Akin autokilpailupelissä ja Elli Eläinystävän kuvalotossa puolestaan kuunnellaan missä kohtaa sanassa tietty tavu kuuluu. Vaakku Variksen palapelissä pitää yhdistää samalla tavulla alkavat sanat pareiksi.

Neljännen ryhmän pelien avulla harjoitellaan tavun poistamista sanasta. Tähän ryhmään kuuluu kolme eri tyyppistä lautapeliä. Pelien säännöt ovat sellaiset, että lapsi innostuu harjoittelemaan, vaikka tavun poistaminen olisi lapselle vähän vaikea.

Viidennen ryhmän peleissä riimitellään sanoja. Mitä enemmän keksii riimejä sitä vauhdikkaammin voi edetä pelissä. Tähän tyhmään kuuluu kaksi eri tyyppistä peliä.

Kuudennen ryhmän pelien avulla voi harjoitella äänteiden yhdistämistä sanoiksi. Lotta Lokin nappulapelissä pitää muodostaa sana annetuista äänteistä, esimerkiksi s-u-s-i. Kahdessa muussa pelissä mietitään mikä uusi sana saadaan kun annettuun sanaan liitetään yksi äänne lisää, esimerkiksi kun sanaan aita lisätään r saadaan raita.

Seitsemäs ryhmä sisältää pelejä, joissa tunnistetaan helppoja äänteitä sanasta – esimerkiksi kuuluuko sanassa R-äänne.

Kahdeksannessa ryhmässä on useita pelejä, joiden avulla opitaan nimeämään sanan alkuäänne. Alkuäänteet ovat vokaaleja ja helpoimpia konsonantteja. Pussipeli sisältää konkreettisia esineitä, jotka viehättävät lapsia ja innostavat harjoittelemaan.

SISÄLLYSLUETTELO

 

1. SANOJEN PITUUDET
1.1. Henriikan hevoset -onkimiskilpailu
1.2. Väinön värinoppapeli

2. YHDYSSANAT
2.1. Merirosvo Metkun lautapeli
2.2. Kai Kampelan onkimiskilpailu

3. TAVUJEN KUUNTELU
3.1. Elli Eläinystävän kuvalotto
3.2. Akin autokilpailupeli
3.3. Hansu Haisunäädän kuvalotto
3.4. Vaakku Variksen palapeli

4. TAVUN POISTAMINEN
4.1. Noita Nokkelan lautapeli
4.2. Kenguru Kemppaisen lautapeli

4.3. Arin avaruusmatka –lautapeli

5. RIIMITTELY
5.1. Tonttu Touhukkaan lautapeli
5.2. Iidan ilmapallot –peli

6. ÄÄNTEIDEN YHDISTÄMINEN
6.1. Lotta Lokin nappulapeli
6.2. Panu Pantterin onkimiskilpailu
6.3. Hannes Hauen lautapeli

7. ÄÄNTEEN TUNNISTAMINEN
7.1. Jukan junapeli
7.2. Kaapo Kalan kuvalotto

8. ALKUÄÄNTEEN NIMEÄMINEN
8.1. Puttosen puutarha –lautapeli
8.2. Hugo huvipuistossa –lautapeli
8.3. Leila Lehmän pussipeli