Lila tumma paketti

Kielellinen tietoisuus, vaikein taso

Tummanlila paketti sisältää yli 20 erilaista peliä, jotka on tarkoitettu kielellisen tietoisuuden harjoitteluun (vaikein taso).  Nämä pelit on suunniteltu lähinnä niille lapsille, jotka tarvitsevat tukea lukemisen ja kirjoittamisen perusvalmiuksien harjoitteluun tai lapsille, joilla on luki-vaikeuksia. Jotkut harjoiteltavat alueet ovat samoja kuin keskivaikeassa paketissa, mutta nämä tehtävät ovat selvästi vaikeampia kuin kirkkaanlilan paketin tehtävät.

Tehtävät on ryhmitelty kahdeksaan osa-alueeseen:
1.  Tavun poistaminen ja lisääminen
2.  Alkuäänteen nimeäminen
3.  Äänteen tunnistaminen
4.  Alkuäänteen poistaminen ja lisääminen
5.  Lyhyt vai pitkä vokaali
6.  Yksi vai kaksi konsonanttia
7.  Kirjaimet
8.  Sanojen tunnistaminen

TUMMANLILAN PAKETIN PELIEN SISÄLLÖT

Ensimmäisen ryhmän pelien avulla harjoitellaan tavun poistamista sanasta, lähinnä sanan keskeltä. Esimerkiksi Taikuri Tahvanaisen lautapelissä lapsi innostuu tekemään tehtäviä, sillä niiden avulla taikuri taikoo pelaajan yllättäviin paikkoihin pelilaudalla.

Toisen ryhmän peleissä tunnistetaan ja nimetään sanojen alkuäänteitä, lähinnä konsonantteja. Esimerkiksi Pöllö Pulkkisen pussipelissä pussista otettava kuva pitää yhdistää oikeaan alkukirjaimeen pelialustalla. Lautapeleissä alkuäänne ratkaisee kuinka pitkän matkan pelaaja saa liikkua pelialustalla. Niinpä lasta ei tarvitse patistella miettimään tehtävää, vaan tehtävän ratkaiseminen on jännittävää ja siksi mieluisaa.

Kolmannen ryhmän peleissä harjoitellaan äänteen tunnistamista sanassa. Esimerkiksi Katri Kalan onkimiskilpailussa pelaajat keräävät itselleen sanoja, jotka sisältävät tietyn äänteen.

Neljännen ryhmän pelien avulla harjoitellaan sanan alkuäänteen poistamista ja lisäämistä. Kerttuli Keijukaisen lautapelissä lasta ei tarvitse patistaa harjoittelemaan, sillä lapsi mielellään ottaa tehtäväkortin, jolla voi päästä etenemään vauhdikkaasti pelissä.

Viidennen ryhmän peleillä harjoitellaan vokaalin keston tunnistamista. Lapsen tulee miettiä onko sanassa lyhyt vai pitkä vokaali. Kuvakortit sisältävät samantapaisia sanoja, esimerkiksi puro ja puuro, jotta lapsi voi vertailla vokaalin keston vaikutusta sanan merkitykseen.

Kuudennen ryhmän peleillä lapsi opettelee tunnistamaan onko sanassa yksi vai kaksi samaa konsonanttia peräkkäin. Tätä voi harjoitella esimerkiksi keräämällä kultarahoja Arto Aarteenetsijän pelissä.

Seitsemäs ryhmä sisältää pelit, joissa  opetellaan tunnistamaan kirjaimia.

Kahdeksannessa ryhmässä on kaksi peliä, joiden avulla opitaan tunnistamaan kirjoitettuja sanoja. Esimerkiksi Karin kauppaleikissä pelaajat ostavat ostoslistan mukaiset tavarat.

SISÄLLYSLUETTELO

 

1. TAVUN POISTAMINEN JA LISÄÄMINEN
1.1. Taikuri Tahvanaisen lautapeli
1.2. Eskon eläimet –onkimiskilpailu

2. ALKUÄÄNTEEN NIMEÄMINEN
2.1. Pöllö Pulkkisen pussipeli
2.2. Sami Salapoliisin lautapeli
2.3. Kana Kaakattajan lautapeli
2.4. Maisan matka –lautapeli

3. ÄÄNTEEN TUNNISTAMINEN
3.1. Lepakko Lehikoisen kuvalotto
3.2. Manu Majavan numeronoppapeli
3.3. Katri Kalan onkimiskilpailu

4. ALKUÄÄNTEEN POISTAMINEN JA LISÄÄMINEN

4.1. Kerttuli Keijukaisen lautapeli
4.2. Kirsin kirjaimet –onkimiskilpailu

5. LYHYT JA PITKÄ VOKAALI
5.1. Santun sammakkolampi -lautapeli
5.2. Kustaa Kuninkaan lautapeli
5.3. Aapo Ahkeran lautapeli

6. YKSI VAI KAKSI KONSONANTTIA
6.1. Nappuloiden naamiaiset –lautapeli
6.2. Pikku Prinsessan lautapeli
6.3. Arto Aarteenetsijän lautapeli

7. KIRJAIMET
7.1. Iivari Ilveksen muistipeli
7.2. Pepin pussipeli

8. SANOJEN TUNNISTAMINEN
8.1. Mäyrä Mäkisen palapeli
8.2. Karin kauppaleikki