Lila vaalea paketti

Kielellinen tietoisuus, helpoin taso

Vaaleanlila paketti sisältää yli 20 erilaista peliä, jotka on tarkoitettu kielellisen tietoisuuden harjoitteluun (helpoin taso). Nämä pelit on suunniteltu lähinnä niille lapsille, jotka tarvitsevat tukea lukemisen ja kirjoittamisen perusvalmiuksien harjoitteluun tai lapsille, joilla on lukivaikeuksia. Pelit on tarkoitettu erityisesti 5-6 vuoden ikäisille tai sitä vanhemmille, mutta toki nuoremmatkin lapset voivat näitä kokeilla ainakin helpoimpia näistä.

Tehtävät on ryhmitelty kuuteen osa-alueeseen:
1.  Helppoa tavutusta
2.  Tavuista sanaksi
3.  Yhdyssanat
4.  Sanojen laskeminen
5.  Riimisanat
6.  Riimilauseet

VAALEANLILAN PAKETIN PELIEN SISÄLLÖT

Ensimmäisen ryhmän peleissä harjoitellaan sanojen tavuttamista. Tämän ryhmän pelejä ovat esimerkiksi kuvalotto, esineitä sisältävä pussipeli ja onkimiskilpailu.

Toisessa ryhmässä on pelejä, joiden tarkoituksena on oppia muodostamaan tavuista sanoja ja erottelemaan tavuja kuulon avulla. Näitä voidaan harjoitella esimerkiksi lautapelien ja värinoppapelin avulla.

Kolmannessa ryhmässä on useita pelejä, joiden avulla opetellaan muodostamaan yhdyssanoja kahdesta sanasta. Noppapeli, kuvalotto ja kilpailu innostavat lasta harjaannuttamaan tätä taitoa. Mustekala Mustosen palapelissä oikean vastauksen voi tarkistaa palojen takaa.

Neljännen ryhmän pelien avulla harjoitellaan lauseen sanojen laskemista. Alla olevat kalat ovat Orvokin onkimisleikistä. Alla on kuva myös Sulo Sukeltajan lautapelistä, jossa kuljetaan pelilaudalla aina yhtä monta askelta kuin lauseessa on sanoja. Myös Pentti Pelaajan värinoppapelissä ja Taina Taiteilijan kuvalotossa voidaan harjoitella samaa asiaa.

Viidennen ryhmän peleissä etsitään riimisanapareja. Esimerkiksi  Lauri Lampaan dominossa yhdistetään riimisanapareja toisiinsa. Samaa asiaa harjoitellaan myös muistipelissä sekä kuvalotossa.

Kuudennen ryhmän pelien avulla voi harjoitella riimilauseiden täydentämistä. Kristian Krokotiilin taikapussissa ja Paavo Papukaijan kuvalotossa voi käyttää apuna esine- tai kuvavihjeitä. Onkimisleikissä riimilauseet täydennetään ilman näkövihjeitä.

SISÄLLYSLUETTELO

 

1. HELPPOA TAVUTUSTA
1.1. Eläinten olympialaiset -pussipeli
1.2. Kerttu Kengurun kuvalotto
1.3. Tomppa Toukan onkimiskilpailu
1.4. Valtteri Valaan kuvalotto

2. TAVUISTA SANAKSI
2.1. Heikki Heinäsirkan värinoppapeli
2.2. Lotan lomamatka –lautapeli
2.3. Mervi Meduusan lautapeli

3. YHDYSSANAT
3.1. Yrjön yhdyssanakilpailu
3.2. Mustekala Mustosen palapeli
3.3. Mikko Mittarimadon noppapeli

3.4. Jääkarhu Jäppisen kuvalotto

4. SANOJEN LASKEMINEN
4.1. Sulo Sukeltajan lautapeli
4.2. Taina Taiteilijan kuvalotto
4.3. Orvokin onkimisleikki
4.4. Pentti Pelaajan värinoppapeli

5. RIIMISANAT
5.1. Lauri Lampaan domino
5.2. Sini Siilin kuvalotto
5.3. Kaarina Kanan muistipeli
5.4. Kaisa Kanin lautapeli

6. RIIMILAUSEET
6.1. Kristian Krokotiilin taikapussi ja korttipeli
6.2. Paavo Papukaijan kuvalotto ja korttikilpailu
6.3. Katti Kalastajan onkimisleikki