Punainen kirkas paketti

Puheen ymmärtäminen ja oma ilmaisu, keskivaikea taso

Kirkkaanpunainen paketti  sisältää yli 20 erilaista peliä tai leikkiä, jotka on tarkoitettu puheen ymmärtämisen ja oman ilmaisun harjaannuttamiseen (keskivaikea taso). Tehtävät ovat vaikeudeltaan sellaisia, jotka yleensä 3-4 -vuotias lapsi osaa. Pelit on koottu yhteen muovilaatikkoon.

Tehtävät on ryhmitelty kuuteen osa-alueeseen:
1. 3-4 sanan lauseet
2. Esine + 2 määrettä
3. Epäloogisuudet
4. Kuvaileva puhe
5. Kertova puhe
6. Kuulon avulla päättelyä

KIRKKAANPUNAISEN PAKETIN PELIEN SISÄLLÖT

Ensimmäisen ryhmän pelit on suunniteltu siten, että ne johdattelevat kertomaan kuvista lyhyin lausein. Näitä käytetään silloin kun halutaan lisätä lapsen tuottamien lauseiden pituutta.

Toisen ryhmän pelien avulla voi harjoitella tuottamaan ilmauksia, joissa on esine ja kaksi määrettä, esimerkiksi iso musta saapas. Näitä tehtäviä kannattaa tehdä erityisesti silloin kun halutaan lisätä kielihäiriöisen lapsen ilmausten pituutta ja saada ilmaisua monipuolisemmaksi pelkän nimeämisen sijaan.

Kolmas tehtäväryhmä koostuu peleistä, joissa pitää huomata epäloogisuuksia ja kertoa niistä. Nämä tehtävät kannustavat lasta kertovaan ilmaisuun hauskalla tavalla.

Neljännen ryhmän pelit houkuttelevat lasta kuvailevaan ilmaisuun. Pelit ovat sellaisia, että toinen pelaajista kuvailee esinettä tai kuvaa ja toinen päättelee ja arvaa mistä on kyse.

Viidennen ryhmän pelit kannustavat lasta kertovaan ilmaisuun. Peleissä on muutamia lyhyitä sarjakuvia, joista kerrotaan tarinoita. Toisissa peleissä lapsen tulee huomata esineiden yhteenkuuluvaisuuksia ja kertoa niistä.

Kuudennen ryhmän pelien avulla harjoitellaan kuulon avulla päättelyä. Kasperi Kalan onkimisleikissä lapsen pitää täydentää lause sopivalla sanalla, esimerkiksi: Lapanen pannaan käteen, saapas pannaan (jalkaan). Muissa peleissä kerrotaan esineistä tai olioista ja lapsen tulee päätellä mistä on kyse.

SISÄLLYSLUETTELO

 

1. 3-4 SANAN LAUSEET
1.1. Elmeri Elefantin muistipeli
1.2. Konsta Koululaisen kuvalotto
1.3. Villen villieläimet –korttipeli
1.4. Kalle Kalan onkimisleikki

2. ESINE + 2 MÄÄRETTÄ
2.1. Aarresaari –onkimispeli
2.2. Kaapon kauppaleikki
2.3. Sarin sateenvarjo –kuvalotto
2.4. Anssin auto –korttipeli

3. EPÄLOOGISUUDET
3.1. Kaija Kanin kuvalotto
3.2. Petran perhoset –korttipeli
3.3. Artturi Ahvenen onkimisleikki

4. KUVAILEVA PUHE
4.1. Asikaisten aikamatka –lautapeli
4.2. Ilpon ilmapallo –kuvalotto
4.3. Ossin onkimispeli

5. KERTOVA PUHE
5.1. Akseli Apinan –kuvalotto
5.2. Santeri Sammakon kuvalotto
5.3. Lohikäärmeen lautapeli

6. KUULON AVULLA PÄÄTTELY
6.1. Kasperi Kalan onkimisleikki
6.2. Väiskin värinoppapeli
6.3. Sylvin syntymäpäivät –lautapeli
6.4. Puten pussikilpailu