Punainen vaalea paketti

Puheen ymmärtäminen ja oma ilmaisu, helpoin taso

Vaaleanpunainen paketti  sisältää yli 20 erilaista peliä tai leikkiä, jotka on tarkoitettu puheen ymmärtämisen ja oman ilmaisun harjaannuttamiseen (helpoin taso). Pelien ja leikkien lisäksi paketissa on lauluja ja loruja. Tehtävät on tarkoitettu lapsille, joilla ei vielä ole puhetta tai puhe on niukkaa.

Tehtävät on ryhmitelty kuuteen osa-alueeseen:
1. Jäljittely
2. Lauluja
3. Loruja
4. Toimintasanoja
5. Tekijä + toiminta -lauseet
6. Esine + määre

VAALEANPUNAISEN PAKETIN PELIEN SISÄLLÖT

Ensimmäisen ryhmän pelit on suunniteltu siten, että ne houkuttelevat lasta jäljittelemään ääntelyitä. Ne on tarkoitettu lapsille, joita pyritään innostamaan puheen opetteluun. Tässä ryhmässä on helppoja pelejä.

Toisessa ryhmässä on tuttuja lauluja, jotka on havainnollistettu kuvin. Lauluihin voi tutustua myös pelien avulla. Nämä laulut sopivat hyvin myös viittomien opetteluun.

Kolmannessa ryhmässä on loruja, jotka on havainnollistettu kuvilla.

Neljännen ryhmän pelien avulla voidaan harjoitella toimintasanoja. Niissä lapsen tulee miettiä mitä tutuilla esineillä tehdään.

Viidennen ryhmän pelit johdattelevat lasta tuottamaan 2-3 sanan lauseita. Näitä pelejä kannattaa käyttää silloin kun lapsella on jo sanoja, mutta haluttaisiin hänen tuottavan pieniä lauseita yksittäisten sanojen  sijaan.

Kuudennen ryhmän pelien avulla voi harjoitella tuottamaan ilmauksia, joissa on esine ja määre, (esimerkiksi pieni kenkä). Nämä tehtävät on tarkoitettu erityisesti niille lapsille, jotka tuottavat enimmäkseen yksittäisiä sanoja, lähinnä esineiden nimiä.

SISÄLLYSLUETTELO

 

1. JÄLJITTELY
1.1. Kukon kaksi peliä
1.2. Anni Ankan kuvalotto
1.3. Kiia Kissan onkimisleikki

2. LAULUJA
2.1. Laulukortit
2.2. Laula ja leiki! –kuvalotto
2.3. Piippolan vaarin muistipeli

3. LORUJA
3.1. Lorulotto & lorupussi

4. TOIMINTASANOJA
4.1. Kaisan kauppaleikki
4.2. Viuluviikarin kuvalotto

 

4.3. Nallen nappulapeli
4.4. Onnin onkimisleikki
4.5. Soile Soittajan värinoppapeli

5. TEKIJÄ + TOIMINTA -LAUSEET
5.1. Pekka Pelaajan kuvalotto
5.2. Unto Uimarin domino
5.3. Raili Ratsastajan värinoppapeli
5.4. Outin onkimisleikki
5.5. Laura Laulajan muistipeli

6. ESINE + MÄÄRE
6.1. Hannu Hain onkimiskilpailu
6.2. Hansun hassut eläimet –korttipeli
6.3. Leevi Lentäjän kuvalotto
6.4. Äidin ämpäri –nappulapeli