Valkoinen 1 paketti

Nimeämisen ja sananlöytämisen harjoitukset, 1. osa

Tämä nimeämisen ja sananlöytämisen harjoitusten ensimmäinen osa sisältää 22 erilaista peliä, jotka on tarkoitettu lähinnä dysfaattisille lapsille.

Tehtävät on ryhmitelty seitsemään osa-alueeseen:
1. Käsiteluokat
2. Sana-assosiaatiot
3. Nopea nimeäminen
4. Kuvien nimeäminen
5. Lauseiden täydentäminen
6. Täsmällinen kertominen
7. Mielikuvien vahvistaminen

VALKOISEN 1. PAKETIN PELIEN SISÄLLÖT

Ensimmäisen ryhmän pelien avulla voidaan vahvistaa käsiteluokkia ja sanastoa. Tarkoituksena on vahvistaa sanojen luokittelua ja organisoimista siten, että se helpottaa sanojen palauttamista muistista. Peleissä lajitellaan ja luokitellaan kuvia sekä nimetään peruskäsitteitä ja yläkäsitteitä.

Esimerkiksi Paavo Pöllön kuvalottopelissä lajitellaan eläimiä niiden liikkumistavan mukaan (lentävät, uivat, matelevat…). Eläimet voidaan luokitella myös kotieläimiin, metsän eläimiin, hyönteisiin jne.

Näiden pelien avulla opitaan luokittelemaan esimerkiksi astiat, ruuat, soittimet, koulutarvikkeet, eri    materiaaleista valmistetut esineet jne.

Toisen ryhmän pelien avulla harjoitellaan kykyä käyttää sanojen mielleyhtymiä nimeämisen ja    sananlöytämisen apuna. Jollakin tavalla yhteenkuuluvien sanojen tuottamista voidaan harjoitella ilman    aikarajaa tai aikaa rajaten.

Esimerkiksi: Karin ja Kasperin kanoottiretki -pelissä seikkaillaan metsässä ja kerätään pisteitä keksimällä   tiettyyn ryhmään kuuluvia sanoja, esimerkiksi vaatteita, kulkuvälineitä jne.

Tässä ryhmässä on myös toinen, erilainen lautapeli sekä Daniel Dinosauruksen kilpailu, jossa kisailevat     keskenään dinosaurukset, haamut, ampiaiset ja kalat. Minkä alustan sinä valitset?

Kolmannessa ryhmässä harjoitellaan nopeaa nimeämistä. Pelit sisältävät tuttuja käsitteitä, jotka on    tarkoitus nimetä sarjana mahdollisimman nopeasti ja täsmällisesti. Tavoitteena on, että lapsen artikulaatio  vahvistuisi.

Pelejä on kaksi erilaista. Kaarina Kalan poimimispeliä pelataan myrkkysienipelin tapaan nimeten tuttuja   kuvia, esimerkiksi: pieni sininen talo, iso punainen kissa, iso punainen talo… Oi ei, nyt ei tullutkaan kalaa,  vaan saapas! Sinä saat vuoron.

Myös Faaraon hovi –aiheisessa noppapelissä nimetään tuttuja esineitä, mutta palkkiokuvissa on   eksotiikkaa. Saatko sinä faaraon aarteen? Kokeillaan!

Neljänteen ryhmään on koottu kuvien nimeämisen harjoituksia. Tehtävän helpottamiseksi nimettävät   kuvat  ja toiminnat on valittu siten, että ne kuuluvat jollakin tavalla yhteen. Nimettävät asiat voivat olla   vaikkapa koulutarvikkeita, leluja jne.

Hennan ja Heikin heittopelissä nimetään toimintoja: liikkumiseen, keittiöön, ammatteihin ja harrastuksiin   liittyviä. Kuka haluaa heittää korttipinkan ilmaan?

Viidennen ryhmän pelien avulla harjoitellaan sananlöytämistä lauseissa. Tehtävänä on täydentää   erityyppisiä lauseita. Aluksi lauseet ovat helppoja, sillä ne voi täydentää hyvin monella tavalla. Tällainen   on Lotan ja Lassin loma –korttipeli.

Pikku hiljaa on tavoitteena edetä vaikeampiin, yhä enemmän rajoitettuihin sanavalintoihin. Mirrin ja   Murren pussikilpailussa on jo hieman enemmän rajoitteita, mutta ei kuitenkaan kovin paljon.

Norsu Noposen nopanheittopelissä täydennetään subjekti-predikaatti –suhteita loogisesti  yhteenkuuluvilla  sanoilla. Sanavalinnat täytyy tehdä hyvin pienestä valikoimasta.

Hessu Hevosen neljän suorassa täydennetään vastakohdat, jolloin valinnat ovat jo hyvin tarkkaan   rajattuja.

Kuudennessa ryhmässä on kaksi peliä, joiden avulla harjoitellaan täsmällistä kertomista. Tavoitteena on   parantaa yksityiskohtien havaitsemista kuvista ja kykyä kuvailla niitä tarkasti.

Seitsemännen ryhmän kaksi peliä on tarkoitettu mielikuvien käytön lisäämiseen nimeämisen apuna.   Tarkoituksena on, että lapsi oppii hyödyntämään useita aistikanavia sananlöytämisen apuna.

Matildan matka maailmalla –lautapelissä voit lentää tai matkustaa junalla. Tule matkalle mukaan, tästä   tulee jännittävää!

SISÄLLYSLUETTELO

 

1. KÄSITELUOKAT
1.1. Sulon supermarketti –kuvalotto
1.2. Tainan taidenäyttely –peli
1.3. Paavo Pöllön kuvalotto
1.4. Kerttu Ketun peli

2. SANA-ASSOSIAATIOT
2.1. Topi tropiikissa –lautapeli
2.2. Daniel Dinosauruksen kilpailu
2.3. Karin ja Kasperin kanoottiretki –peli

3. NOPEA NIMEÄMINEN
3.1. Kaarina Kalan poimimispeli
3.2. Faaraon hovissa –noppapeli

4. KUVIEN NIMEÄMINEN
4.1. Leevin leikit –lautapeli

4.2. Hannun ja Kertun lautapeli
4.3. Anssi Ampiaisen noppapeli
4.4. Hennan ja Heikin heittopeli

5. LAUSETASO
5.1. Lotan ja Lassin loma –korttipeli
5.2. Mirrin ja Murren pussikilpailu
5.3. Norsu Noposen nopanheittopeli
5.4. Hessu Hevosen neljän suora

6. TÄSMÄLLINEN KERTOMINEN
6.1. Birgitan bingo
6.2. Essi Eskimon kuvalotto
6.3. Lassi Lampaan kuvalotto

7. MIELIKUVIEN VAHVISTAMINEN
7.1. Matildan matka maailmalla –lautapeli
7.2. Aleksanterin aikamatka -korttipeli